Izazov 20 dana

Samo za članove

25. studenoga 2021.

20. DAN – Šetnja :)

Samo za članove

25. studenoga 2021.

19. DAN – Palica

22 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

18. DAN – Stretch & go

18 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

17. DAN – Total Barre

21 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

16. DAN – Power Pilates

25 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

15. DAN – Pilates

28 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

14. DAN – Pilates

30 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

13. DAN – Stretch & go

27 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

12. DAN – Elastična traka

21 min