Bonusi

Samo za članove

10. rujna 2023.

Bonus no. 19 (ruke / ramena)

9 min

Samo za članove

18. lipnja 2023.

El. traka gornji dio, Lond Island NYC – B no. 18

8 min

Samo za članove

9. svibnja 2023.

Trbušnjaci, Central park, NYC – B no. 17

12 min

Samo za članove

28. travnja 2023.

Zidni – B no. 16

9 min

Samo za članove

12. ožujka 2023.

El. traka, gornji dio – B no. 15

7 min

Samo za članove

22. siječnja 2023.

Bonus no. 14

14 min

Samo za članove

28. listopada 2022.

Gluteus – B no. 13

7 min

Samo za članove

26. listopada 2022.

Elastična traka (gornji dio tijela) – B no. 12

11 min

Samo za članove

22. listopada 2022.

Gluteus – B no. 11

12 min