Total Barre Challenge

Samo za članove

24. travnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 1

38 min

Samo za članove

26. travnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 2

36 min

Samo za članove

26. travnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 3

40 min

Samo za članove

1. svibnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 4

40 min

Samo za članove

4. svibnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 5

39 min

Samo za članove

8. svibnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 6

40 min

Samo za članove

15. svibnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 7

38 min

Samo za članove

22. svibnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 8

40 min

Samo za članove

27. svibnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 9

38 min

Samo za članove

4. lipnja 2022.

Total Barre IZAZOV no. 10

39 min