Power pilates vs. Siječanjski blues

Samo za članove

1. siječnja 2022.

Power Pilates vs. ”Siječanjski blues” no. 1

34 min

Samo za članove

5. siječnja 2022.

Power Pilates vs. ”Siječanjski blues” no. 2

33 min

Samo za članove

8. siječnja 2022.

Power Pilates vs. ”Siječanjski blues” no. 3

30 min

Samo za članove

13. siječnja 2022.

Power Pilates vs. ”Siječanjski blues” no. 4

33 min

Samo za članove

16. siječnja 2022.

Power Pilates vs. Siječanjski blues no. 5

34 min

Samo za članove

21. siječnja 2022.

Power Pilates vs. ”Siječanjski blues” no. 6

30 min

Samo za članove

25. siječnja 2022.

Power Pilates vs. Siječanjski blues no. 7

32 min

Samo za članove

29. siječnja 2022.

Power Pilates vs. Siječanjski blues no. 8

31 min

Samo za članove

30. siječnja 2022.

Power Pilates vs. Siječanjski blues no 9.

35 min