Izazov 20 dana – stvori naviku

Samo za članove

25. studenoga 2021.

1. DAN – Pilates

29 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

2. DAN – Power Pilates

30 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

3. DAN – Total Barre

25 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

4. DAN – Stretch & go

30 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

5. DAN – Pilates

31 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

6. DAN – ELASTIČNA TRAKA

13 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

7. DAN – šetnja 🙂

Samo za članove

25. studenoga 2021.

8. DAN – Pilates

35 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

9. DAN – Body Fit

30 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

10. DAN – Stretch & go

20 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

11. DAN – Power Pilates

23 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

12. DAN – Elastična traka

21 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

13. DAN – Stretch & go

27 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

14. DAN – Pilates

30 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

15. DAN – Pilates

28 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

16. DAN – Power Pilates

25 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

17. DAN – Total Barre

21 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

18. DAN – Stretch & go

18 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

19. DAN – Palica

22 min

Samo za članove

25. studenoga 2021.

20. DAN – Šetnja 🙂